Ayalde Haur Hezkuntzako irakasleak ez dira ezagutza igorle hutsak soilik, hezitzaileak ere badira. Ikaslearekin batera egiten duten jarduera orotan (gela, jolastokian, jangelan…) hezten dute.

 

Beraien lanik garrantzitsuena heziketa proiektua aurrera eramatean datza: curriculuma antolatu, ikasketak curriculum helburuak eta gaitasunak lortzera zuzendu, eta era berean ikasleen izaeraren alderdi guztietan lagundu, beraien berezitasunak errespetatuz, ikasle bakoitzaren gurasoak orientatu eta jakinaren gainean jarriz baita ere.